Yvon AB

Affärsutveckling/Business Development - Styrelseuppdrag

Från innovation till kommersiell affärsutveckling! 

Du har en vision för tillväxten av ditt företag. Är din teknologi med på de visionerna?

Min verksamhet och affärsidé är att erbjuda kvalificerade konsulttjänster, såsom att upprätta affärs- och marknadsplaner, regulatorisk rådgivning, finansiell och ekonomisk support samt strategisk rådgivning inom affärsutveckling och styrelsearbete i medicintekniska företag.

Min vision är att mitt företag ska genom kvalificerad affärsutveckling främja och stärka svensk medicinteknisk industri.

Jag, Yvonne Petersson, har en bred internationell affärs- och marknadserfarenhet med över 20 år inom den expansiva Life Science industrin samt mer än 10 år inom Riskkapitalbranschen med fokus på hög kvalité och resultat. Jag har utövat chefs- och ledarskap i komplexa situationer, där en övervägning av risknivån har varit en del av beslutet. Som styrelseledamot i ett 20-tal företag har jag använt mig av min erfarenhet inom affärsmannaskap och teknisk kunskap inom finans, informationsteknologi, förvärv, avyttring och kapitalisering av portföljbolag, för att fatta kloka beslut. Jag är en diplomatisk person, har hög integritet, är kvalitets- och resultatorienterad samt är en stark supporter av kommunikation och information.

Sedan år 2010 samarbetar jag med Hull Associates LLC Medtech Consulting i Boston, USA, som deras Nordiska expert inom s.k. reimbursement utvärderingar inför marknadslanseringen av medicintekniska produkter.

Jag erbjuder:

  • Företagsvärderingar i samband med investeringar
  • Teknologiutvärderingar i samband med investeringar
  • Finansiell utvärdering i samband med investeringar
  • Identifiering av köpare vid avyttringar
  • Tidsbegränsade chefspositioner
  • Upprättande och revidering av Affärsplaner
  • Upprättande och revidering av Marknadsplaner
  • Kartläggning av marknad och branscher, i Sverige/Norden och internationellt
  • Regulatoriska och Reimbursement utvärderingar
  • Styrelseuppdrag