Yvon AB

Affärsutveckling/Business Development - Styrelseuppdrag

Min bakgrund

Riskkapitalbranschen

Jag har arbetat i 11 år fram till 2009 bl.a. som investeringsansvarig på Industrifonden och som affärsutvecklare/investeringsansvarig på Affärsstrategerna.

Life Science Branschen

Mer än 20 år som bl.a. svensk och nordisk VD för Baxter Medical AB och VD på Chemel AB, Europadirektör för Hälsoekonomi på Baxter Biotech, nordisk Administrativ Chef på Baxter Medical samt ekonomi- och finanschef både i Sverige och placering i Holland under 5 år.

Styrelseuppdrag


2014 - Birkagårdens Fastighets AB, Suppleant

1998 - P.E.E.Y. AB, Ledamot

Övriga avslutade styrelseuppdrag 1996-2020

ScandiDos AB, Alpha-Plus AB, ForAxon AB, CaptiGel AB, SLU Holding AB, ScandiDos AB, Micromuscle AB, UBI Umeå Biotech Incubator AB, Uminova Invest AB, Malmöhus Invest AB, Svenskt Rekonstruktionskapital AB, Cimon Medical AB, Iteksa Venture AB, AlphaHelix AB, Arcticon BioPharm Production AB, RaySearch Laboratories AB, Chemel AB, Goseberg Bruk AB, Samhall Dacke AB, Samhall Kalmarsund AB, Baxter Medical AB.

Vi välkomnar möjligheten att få ditt förtroende och ge dig som kund den bästa servicen vi har att erbjuda!

Plats:

Luntmakargatan 78

SE-113 51 Stockholm

Sweden

Mobil:

+46-708-662402